A mediáció legfontosabb jellemzője, hogy két vagy több fél vitájában, a felek önkéntes beleegyezésével, egy semleges harmadik fél (mediátor, közvetítő) jár közben, aki segít kitörni a viszályból, hogy létrejöjjön megegyezés, ami lehetővé teszi a jövőbeni együttműködést a felek között.

A MEDIÁCIÓ LEGFONTOSABB JELLEMZŐJE, HOGY:

  • két vagy több fél vitájában
  • a felek önkéntes beleegyezésével
  • egy semleges harmadik fél (mediátor, közvetítő) jár közben.

A MEDIÁTOR

  • független és pártatlan
  • segít olyan megoldást találni, amely minden fél számára kielégítő.

AKKOR ÉRDEMES MEDIÁTORHOZ FORDULNI, HA

A konfliktuskezelés zsákutcába jutott, mert:

  • az érdekeltek közül az egyik vagy mind a két fél háttérbe szorítottnak érzi magát,

  • kellemetlen múltbéli tapasztalatok, rossz várakozások, bizalmatlanság, előítélet van a felek között, emiatt nem bíznak a vita pozitív kimenetelében,

  • eltűnik a közös cél, a közös érdek helyett nyerő/vesztő helyzetek alakulnak ki (egymás bosszantása, ellenséges hadállások, játszmák),

  • a felek a korábbi sérelmeket életben tartják, a másiknak rosszhiszeműséget, negatív szándékot tulajdonítanak.

 A MEDIÁCIÓ LÉPÉSEI:

1. lépés: Egy előkészítő beszélgetés során a közvetítő megismerkedik a vitás felekkel és a konfliktusokkal.

2. lépés: Maga a mediáció, amelynek során kialakítjuk a vitás felek közötti együttműködés új alapjait. Ez a konfliktus bonyolultságától, illetve a felek együttműködési készségétől függően egy vagy több alkalmat vesz igénybe. Alkalmanként 3 órás mediációra lehet számítani.

3. lépés: Egy vagy több kontroll, amikor közösen áttekintjük az elért eredményeket, szükség esetén a még fennálló vitás pontokat rendezzük.

A MEDIÁCIÓ FORDULÓPONTJA:

Az a pont, amikor a felek megértik, hogy a közvetítéssel mindketten nyerhetnek. A jelenlegi helyzetből, amelyben végső soron mindannyian vesztesek, mindannyian nyertesként kerülnek ki.

MIKOR SEGÍT?

A mediáció a konfliktuskezelés egy lehetséges módszere, amit olyankor célszerű alkalmazni, amikor két vagy több fél között érdekellentét vagy nyílt konfliktus támad, és a résztvevők nem tudják célravezetően, belátható időn belül és a felek kölcsönös megelégedését szolgáló módon megoldani. Például szomszédsági, párkapcsolati, családi konfliktusok, vagy válás esetén.

A MEDIÁCIÓ BIZALMAS

Mindazt, ami a mediációs folyamat során elhangzik, előítélet nélkül kerül elfogadásra, és nem használható fel nyilvánosan vagy a későbbi eljárásokban. Minden olyan információ, amit az egyik fél bizalmasan közöl a mediátorral, nem adható tovább a másik félnek, csak az egyik fél konkrét felhatalmazásával.

MIT TESZ A MEDIÁTOR?

A mediátor teret és helyet biztosít a feleknek a kommunikációra, lehetőséget teremt arra, hogy a felek valóban meghallják egymást. A résztvevők közösen megállapodást fogalmaznak meg, amelyben maguk állítanak fel olyan szabályokat az elfogadható megoldás érdekében, amelyeket saját hatókörükben meg tudnak valósítani. Így maguk teremtik meg a vita megoldásának feltételeit is.

MILYEN TÍPUSÚ KONFLIKTUS ESETÉN FORDULHAT HOZZÁM?

Bár létezik gazdasági mediáció is, én személy szerint a családi konfliktusok és a párkapcsolati, valamint a szomszédsági viták területével foglalkozom. Ezért a következőket vállalom: válási mediáció, melynek célja a közös megegyezés kialakítása, valamint szomszédsági, családi és párkapcsolati mediáció.