Amennyiben egy pár nem csak egy adott kérdésben felmerült problémájával fordul hozzám, hanem azzal, hogy a párkapcsolat egésze került válságba, úgy a tanácsadást ennek a tudományos megalapozottságú tesztnek a kitöltésével kezdjük. Ez a pár által kitöltendő komplex és alapos kérdőív segít objektív módon meghatározni, hogy melyek a párkapcsolatnak az erős, és melyek a fejlesztendő területei.

A Prepare-Enrich (Felkészítés/Gazdagítás) teszt Prof. Dr. David H. kutatási eredményei alapján jött létre, aki a Minnesotai Egyetem Családszociológiai Tanszékének Professzora. Az elmúlt 40 év alatt több mint 3 millió pár töltötte ki ezt a kérdőívet, és a nyert eredmények alapján is folyamatos fejlesztés alatt áll. Az eljárás tudományos megbízhatóságát szaklapokban megjelent tanulmányok hosszú sora, valamint több mint száz PhD disszertáció igazolja.

Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy egyrészt ne kelljen számos értékes órát eltöltenie a párterapeutának a párral ahhoz, hogy megismerje a kapcsolatukat, másrészt arra, hogy a róluk kapott kép minél objektívebb legyen. A teszt nem azt vizsgálja, hogy „kinek van igaza”, vagy, hogy kinek van „helyes értékrendje”, hanem feltérképezi, hogy a párkapcsolatok tíz legfontosabb területén melyikben tud jól együttműködni a pár, és melyek azok a területeket, amiknek a terápiájával kezdeni érdemes, amennyiben áttörést szeretnénk elérni. A feltérképezett területek a személyiség, kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzügyek, szabadidő, szexualitás, gyerekek és szülői szerep, család és barátok, a szerepértelmezés és a lelkiség.

A teszt kifinomultságára jellemző, hogy különböző variációi léteznek aszerint, hogy a pár milyen életszakaszban van, hiszen ez is meghatározza a problémákhoz és az egymáshoz való hozzáállásukat, valamint azt, hogy az élet mely területei fontosabbak számukra az adott időszakban. Eszerint létezik a tesztnek házasság előtt álló párok részére kidolgozott változata, az olyan házasság előtt álló párok részére, akik közül legalább egyik félnek van gyermeke egy korábbi partnertől (mozaikcsalád), házas- vagy együtt élő párok és 50 év feletti párok részére is külön-külön.

A párok anonimitása természetesen garantált az adatok feldolgozása során, a tanácsadót pedig titoktartási kötelezettség terheli.